Statuten lezen, hoe doe je dat goed?

Statuten lezen, hoe doe je dat goed?

Onze kandidaat-notaris en partner Lisanne Vissers gaf op dinsdag 11 februari jl. een masterclass ‘statuten lezen’ voor de belastingadviseurs van Mazars. Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy en werkt voor (internationale) ondernemingen, organisaties in de publieke sector, mkb-ondernemers en vermogende particulieren.

Wetgeving, statuten, reglementen en besluiten bepalen de organisatie van een rechtspersoon. De statuten van een rechtspersoon spelen een fundamentele rol bij het dagelijks functioneren van een rechtspersoon. Zo worden statuten geraadpleegd bij het nemen van besluiten en moet met behulp van de statuten worden vastgesteld wie bevoegd is tot vertegenwoordiging van een rechtspersoon. “Mede als gevolg van de flexibilisering van het BV-recht is niet alleen het opstellen van statuten maar ook het beoordelen daarvan maatwerk geworden.”