Marieke over medezeggenschap bij fusies en overnames

Marieke Verschoor werd geïnterviewd door de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) voor twee on demand webinars. In de video’s, die onderdeel uitmaken van een online magazine, behandelt zij uitspraken van de Ondernemingskamer op het snijvlak van het arbeids- en ondernemingsrecht.

Marieke VerschoorAls advocaat op de sectie Corporate / M&A bij BarentsKrans adviseert Marieke over diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken en begeleidt zij cliënten bij (internationale) fusies en overnames, private equity transacties en joint ventures. Eerder was Marieke werkzaam binnen de sectie Arbeidsrecht. Daar adviseerde en procedeerde zij over individuele kwesties, zoals ontslag, non-concurrentie en arbeidsongeschiktheid, maar ook over collectieve kwesties, zoals medezeggenschap en reorganisaties.

Toen Marieke werd benaderd door de AvdR, besloot zij haar kennis van beide secties te combineren. “Ik ben mijn carrière bij BarentsKrans gestart op de sectie Arbeidsrecht. Per 1 februari 2022 werk ik – in het kader van de sectiewissel – op de sectie Corporate / M&A. Het leek mij daarom interessant twee beschikkingen te kiezen die zich op het snijvlak van het arbeids- en ondernemingsrecht bevinden. Medezeggenschap bij fusies en overnames is daar een uitstekend voorbeeld van.

In de eerste video gaat Marieke in op het medezeggenschapstraject bij de verkoop van Uniface, waarin vrijwel alles mis ging. De Ondernemingskamer concludeerde dan ook dat de ondernemingsraad geen wezenlijke invloed op het besluit heeft kunnen uitoefenen. Uniface is tekortgeschoten in haar zorgplicht ten aanzien van een goed verloop van het adviestraject en het besluit is onvoldoende gemotiveerd. De slotsom luidt dat Uniface in redelijkheid niet tot het verkoopbesluit heeft kunnen komen, het besluit daarom moet worden ingetrokken en alle gevolgen ongedaan moeten worden gemaakt. In de tweede video zoomt Marieke verder in op het adviesrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 25 lid 1 onder n WOR – een adviesrecht waarvan in de praktijk toch weinig gebruikt lijkt te worden gemaakt.

Het magazine en de video’s zijn on demand beschikbaar via de AvdR.