Jarieke interviewt directeur CPB tijdens Prinsjesfestival

Ieder jaar vindt in de dagen rondom Prinsjesdag het Prinsjesfestival plaats, een festival in Den Haag waarmee de democratische rechtsstaat gevierd wordt. Ook dit jaar was BarentsKrans weer partner van het festival. Een van de onderdelen van het festival is de Prinsjesborrel, die op de derde dinsdag van september wordt georganiseerd. Deze borrel is gericht op jongeren en young professionals met interesse in politiek en bestuur. Tijdens de Prinsjesborrel geeft een politiek of bestuurlijk figuur een presentatie over een actueel thema, waarna hij of zij wordt geïnterviewd. Dit jaar was de beurt aan de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp.

Jarieke Timmerman had de eer om Pieter Hasekamp aan het publiek te introduceren en hem na afloop van zijn presentatie een paar scherpe vragen te stellen. Pieter Hasekamp vertelde over hoe de economie van Nederland ervoor staat en ging in op de drie belangrijke thema’s: verduurzaming, verdienvermogen en verdeling. Jarieke vroeg hem daarna naar hoe we de verduurzaming kunnen versnellen en naar zijn voorspellingen voor de economie over 20 jaar. Daarna nodigde Jarieke het enthousiaste publiek uit om hun prangende vragen aan Pieter Hasekamp te stellen. Vervolgens werd onder het genot van een drankje verder gesproken over de drie grote thema’s en werd teruggeblikt op het Prinsjesfestival. Jarieke kijkt terug op een geslaagde avond.

Jarieke interviewt directeur CPB tijdens Prinsjesfestival Jarieke interviewt directeur CPB tijdens Prinsjesfestival