William Schonewille over de Wet afwikkeling massachade in collectieve actie

18 september 2019

Voor de podcast van AboutLaw vertelt onze advocaat, en specialist op het gebied van financiële geschillen, William Schonewille over de (in maart aangenomen) Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie.

Deze wet voert een collectieve schadevergoedingsactie in en heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen. BarentsKrans heeft vanaf het moment dat collectieve acties in Nederland mogelijk werden een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit instrument.