Disclaimer

Inhoud

Hoewel BarentsKrans ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. BarentsKrans kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan BarentsKrans. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BarentsKrans.

Koppeling naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat BarentsKrans de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgehouden, dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met de afdeling communicatie.